เกาะติดสถานการณ์

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 .. ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 9

นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามและนำกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่ง 99 วินาที ก่อนม...

ถวายเป็นพระราชกุศล

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รับศีล รับพร และเจริญสมาธิ...

ประชุมปรึกษาหารือ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมปรึษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลชุมขนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ...

วางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธาร...

กิจกรรม สธ.