วัตถุประสงค์

แอปพลิเคชัน mHealth ย่อมาจาก Medical team for Healthcare เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องสำหรับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตรวจวินิจฉัย และให้ข้อมูลในการรักษาแก่ประชาชน ร่วมกับแอปพลิเคชัน H4U สมุดสุขภาพประชาชน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เลขบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลในการจับคู่และแสดงข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง

ชื่อ นามสกุล เพศ คำนำหน้า และหมายเลขโทรศัพท์ ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ระบุตัวตนผู้ใช้งานเพื่อคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

หมายเลขโทรศัพท์ถูกรวบรวมไว้สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน และอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการคัดกรองสุขภาพ เพื่อ

2. รวบรวมที่อยู่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

เพื่อสามารถระบุเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ในการดูแล กำกับติดตามข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้

3. เลขที่อยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน

ถูกป้อนเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและลบทิ้งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว

การแบ่งปันข้อมูล

1 .เก็บรวบรวมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข ข้อมูลจะไม่ถูกแชร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์: 02-590-1169,02-590-1200 อีเมล์: ict-moph@health.moph.go.th